Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Impexstaal B.V.

Avelingen-Oost 5
4202 MN Gorinchem
T: 0183-633788
E: info@impexstaal.com

Persoonsgegevens

Impexstaal B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website zoals, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Impexstaal B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functiebenaming
 • IP-adres

Doeleinden

Impexstaal B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, denk aan:

 • Telefonisch en/of schriftelijk (e-mail/post) contact opnemen als daar om verzocht is;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketingdoeleinden;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Impexstaal B.V. zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekend dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang die nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Impexstaal B.V. persoonsgegevens uitwisselen met derden. Impexstaal B.V. kan voor de hierdoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.
Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met Impexstaal B.V. en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Impexstaal B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Websitebezoek

Impexstaal B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanomiseerd.

Uw rechten

U heeft het recht om Impexstaal B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Maar u kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar evlot@stigterstaal.nl.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Impexstaal B.V., laat dit dus vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Impexstaal B.V. kan de privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt op onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, omdat u dan op de hoogte bent van wijzigingen.