Algemene voorwaarden

Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot te leveren goederen en/of diensten door ons zijn onderworpen aan de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. Een kopie van deze voorwaarden kan worden gedownload van www.staalfederatie.nl en/of wordt u kosteloos toegestuurd op verzoek. Alle andere voorwaarden en bepalingen van verschillende technische normen worden uitdrukkelijk afgewezen.